FMLiveSwitchRtpHeaderSdesRtpStreamId Class Reference

Instance Methods

(instancetype) - initWithForm:id:textUtf8:
 
(instancetype) - initWithForm:text:
 
- Instance Methods inherited from FMLiveSwitchRtpHeaderTextDescription
(instancetype) - initWithType:form:id:textUtf8:
 
(instancetype) - initWithType:form:text:
 
(NSString *) - text
 
- Instance Methods inherited from FMLiveSwitchRtpHeaderDataDescription
(NSMutableData *) - data
 
(instancetype) - initWithType:form:id:data:
 
(int) - length
 
(void) - setData:
 
- Instance Methods inherited from FMLiveSwitchRtpHeaderExtensionElement
(FMLiveSwitchRtpHeaderExtensionForm) - form
 
(int) - id
 
(instancetype) - init
 
(void) - setForm:
 
(void) - setId:
 
(void) - setType:
 
(FMLiveSwitchRtpHeaderExtensionType) - type
 

Class Methods

(FMLiveSwitchRtpHeaderSdesRtpStreamId *) + headerSdesRtpStreamIdWithForm:id:textUtf8:
 
(FMLiveSwitchRtpHeaderSdesRtpStreamId *) + headerSdesRtpStreamIdWithForm:text:
 
(FMLiveSwitchRtpHeaderSdesRtpStreamId *) + parseBytesWithBuffer:offset:form:bytesRead:
 
- Class Methods inherited from FMLiveSwitchRtpHeaderTextDescription
(FMLiveSwitchRtpHeaderTextDescription *) + headerTextDescriptionWithType:form:id:textUtf8:
 
(FMLiveSwitchRtpHeaderTextDescription *) + headerTextDescriptionWithType:form:text:
 
- Class Methods inherited from FMLiveSwitchRtpHeaderDataDescription
(FMLiveSwitchRtpHeaderDataDescription *) + headerDataDescriptionWithType:form:id:data:
 
(void) + parseBytesWithBuffer:offset:form:bytesRead:id:data:
 
- Class Methods inherited from FMLiveSwitchRtpHeaderExtensionElement
(FMLiveSwitchRtpHeaderExtensionElement *) + headerExtensionElement
 
(NSString *) + typeToStringWithHeaderExtensionType:
 

Method Documentation

◆ headerSdesRtpStreamIdWithForm:id:textUtf8:

+ (FMLiveSwitchRtpHeaderSdesRtpStreamId*) headerSdesRtpStreamIdWithForm: (FMLiveSwitchRtpHeaderExtensionForm)  form
id: (int)  idValue
textUtf8: (NSMutableData *)  textUtf8 

◆ headerSdesRtpStreamIdWithForm:text:

+ (FMLiveSwitchRtpHeaderSdesRtpStreamId*) headerSdesRtpStreamIdWithForm: (FMLiveSwitchRtpHeaderExtensionForm)  form
text: (NSString *)  text 

◆ initWithForm:id:textUtf8:

- (instancetype) initWithForm: (FMLiveSwitchRtpHeaderExtensionForm)  form
id: (int)  idValue
textUtf8: (NSMutableData *)  textUtf8 

◆ initWithForm:text:

- (instancetype) initWithForm: (FMLiveSwitchRtpHeaderExtensionForm)  form
text: (NSString *)  text 

◆ parseBytesWithBuffer:offset:form:bytesRead:

+ (FMLiveSwitchRtpHeaderSdesRtpStreamId*) parseBytesWithBuffer: (FMLiveSwitchDataBuffer *)  buffer
offset: (int)  offset
form: (FMLiveSwitchRtpHeaderExtensionForm)  form
bytesRead: (int *)  bytesRead